Reglementari si legislatie

 

Aici va ajutam sa accesati cele mai importante legi si reglementari secundare emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), acestea fiind cele care asigura cadrul de functionare al pietei de energie electrica si care stau la baza activitatii de furnizare a energiei electrice.


Legislatie primara:

 1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 485/16.07.2012
 2. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes public Hhttp://www.anre.roG90/2008 publicata in Monitorul Oficial 109/12.02.2008.
 3. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, HG1007/2004 publicat in Monitorul oficial nr. 673/27.07.2004.
 4. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial 577/13.08.2010
 5. Informatii pentru consumatorii finali

Legislatie secundara:

 1. Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica, Ordin ANRE 88/2009 publicat in Monitorul Oficial 856/09.12.2009
 2. Ordinul ANRE 14 /2011 privind modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica publicat in Monitorul Oficial 202/23.03.2011
 3. Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la consumatorii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, Ordin ANRE 30/2012 publicat in Monitorul Oficial 626/31.08.2012
 4. Regulament privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari, Ordin ANRE 55/2012 publicat in Monitorul Oficial 893/28.12.2012
 5. Ordin ANRE 51/2012 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie, publicat in Monitorul Oficial 889/27.12.2012
 6. Ordin ANRE 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrica si a tarifelor zonale aferente serviciul de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat in Monitorul oficial 889/27.12.2012.
 7. Ordin ANRE 50/2012 privind modificarea art. 1 din Ordinul 12/2011 pentru aprobarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial 875/2012.
 8. Ordin ANRE 4/2012 privind actualizarea valorilor limita da tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2012, publicat in Monitorul Oficial 120/2012.
 9. Ordin ANRE 8/2013 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2017.
 10. Ordin ANRE 53/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice.
 11. Ordin ANRE 58/2013 privind modificarea Ord ANRE nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrică si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.
 12. Ordin ANRE 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.
 13. Ordin ANRE 4/2012 privind actualizarea valorilor limita da tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2012, publicat in Monitorul Oficial 120/2012.
 14. Ordin ANRE 177/2015
 15. Ordin ANRE 6/2017

Vezi link-urile de mai jos pentru mai multe informatii referitoare la legislatia in domeniul energiei: