SESIZARI

Cum si unde transmit o sesizare?

Pentru a răspunde nevoilor consumatorilor, Elcata MHC SRL pune la dispoziţie un sistem simplu de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor, sau orice problemă.

Pentru transmiterea sesizărilor sau reclamaţiilor cu privire la serviciul oferit de către Elcata MHC SRL , este necesară completarea formularului de înregistrare a plângerii, disponibil pentru descărcare mai jos, şi transmiterea acestuia fie prin fax, e-mail, poştă, sau fizic la sediul nostru.

  1. Formularul de inregistrare plangeri
  2. Procedura ANRE

Program audienţe: Miercuri – Joi: 10:00 – 12:00 Str. Iuliu Maniu nr. 43, et. 7, birou 720, Brasov

Odată transmis formularul de sesizare completat, echipa Elcata MHC SRL va comunica numărul şi data înregistrării plângerii nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la data primirii formularului. Problema sesizată este apoi analizată de către specialiştii noştri, iar modul de soluţionare este comunicat imediat consumatorului.

Consumatorul are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru orice problemă cu privire la modul de soluţionare propus de către echipa Elcata MHC SRL.

  • Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995
  • T +40 21 327 8174 ; 21 327 8100
  • F +40 21 312 4365.
  • E-mail: anre@anre.ro
  • În aceeaşi măsură, este dreptul clientului de a se adresa instanţei judecătoreşti competente sau de a apela la alte proceduri extrajudiciare pentru soluţionarea sesizărilor şi a modului de rezolvare a reclamaţiilor consumatorului.